ReparationsstatusReparationsstatus
Kontakt osKontakt os
BetingelserBetingelser

 
 

ELEKTRONIK-CENTRETs forretningsbetingelser

 

 


Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser [som pdf-dokument]

Velkommen til ec.dk

ec.dk refererer til Elektronik-Centret, der ejes af

F GROUP A/S
Øster Allé 56,
2100 København Ø
CVR-nummer: 14247238

F GROUP A/S består udover Elektronik-Centret også bag bl.a. FONA butikkerne og FONA.dk

Elektronik-Centret findes på følgende adresse:

Skovlunde
Elektronik-Centret
Literbuen 10A
2740 Skovlunde
Tlf.: +45 4450 3000
Fax: +45 4450 3011
Sms service: 1276965
Mail: skovlunde@ec.dk

Telefontid alle dage fra kl. 09:30

Åbningstider:
man-fre 08.30 - 16.00


Betingelser hos ec.dk
Herunder fastsættes betingelserne for køb på denne hjemmeside.

1. Kunder
1.1 For at handle på ec.dk skal du acceptere disse betingelser. Din markering af feltet "Jeg har læst og accepterer ec.dk's betingelser" anses for at udgøre en aftale mellem dig og Elektronik-Centret, hvorefter begge parter er bundet af betingelserne.
Alle ordrer og meddelelser afgivet via ec.dk betragtes som skriftlige og bindende. Du frasiger dig enhver ret til at påberåbe dig ugyldighed eller manglende binding pga. manglende skriftlighed i papirform.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille ydelser på ec.dk. Når du bestiller ydelser, skal du udfylde de respektive felter med korrekte oplysninger.

2. Bestilling, bekræftelse og priser
2.1 Hos ec.dk har du mulighed for at afgive ordrer ved bestilling af reparation af forbrugerelektronik herunder tilbudsgivning, afhentning og udbringning heraf. Du afgiver ordre ved oprettelse af en reparation på forsiden af ec.dk. I forbindelse med oprettelsen følger automatisk en vejledning med den relevante information for den korrekte og fuldstændige ordre. Alle ordrer og aftaler indgås på dansk. Elektronik-Centret tager forbehold for trykfejl.

2.2 Du skal vedægge kvitteringen for købet af dit produkt, hvis det er købt for mindre end 24 måneder siden (periode med reklamationsret).
VIGTIGT: Du mister reklamationsretten, hvis vi IKKE har en kopi af din købsdokumentation.

2.3 For alle ordrer gælder, at prisen oplyses inkl. moms. Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser; dog med undtagelse af Grønland og Færøerne.

2.4 Inden ordren afgives, skal du godkende dine oplysninger. Hvis du ønsker at ændre ordren, skal du klikke på knappen "Tilbage" / "Back" i din browser, indtil du kan foretage ændringerne.

2.5 Når du har godkendt din ordre, sendes en ordrebekræftelse til den opgivne e-mail adresse. Ordrebekræftelsen skal alene ses som besked på, at ordren er modtaget hos Elektronik-Centret. Fra ordrebekræftelsen er en henvisning (et link) til Elektronik-Centrets forretningsbetingelser, dvs. dette dokument.

2.6 Ordrebekræftelsen indeholder reparationsnr. og pinkode. Ved indtastning af reparationsnr. og pinkode på siden "Reparationsstatus" på ec.dk kan du løbende følge status på din ordre.

2.7 Dine data bliver gemt hos Elektronik-Centret.

2.8 Når producenten af din forbrugerelektronik dækker både reparation og transport, bliver du ikke opkrævet betaling.
Hvis producenten ikke dækker reparationen eller transport, får du et tilbud. Du skal bekræfte tilbuddet, inden vi gennemfører ordren. Hvis du ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet, bliver du opkrævet undersøgelsesgebyr + evt. fragt/transport.

3. Betaling
Al betaling foregår online på ec.dk. Du kan betale med: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Diners eller MasterCard.

Vi trækker først beløbet, når ordren er gennemført, og din forbrugerelektronik er klar til forsendelse fra Elektronik-Centret - enten retur til dig eller til skrotning.

4. Levering - hvor, hvordan og hvornår
4.1 Du kan vælge selv at sende din forbrugerelektronik til Elektronik-Centret, ligesom vi returnerer den med posten eller fragtfirma til dig.

4.2 Alternativt kan vi hente og bringe din forbrugerelektronik i hele Danmark, dog med undtagelse af ikke-brofaste øer samt Grønland og Færøerne. Du vælger selv, hvornår din forbrugerelektronik skal hentes og bringes. Dette gøres i forbindelse med oprettelse af ordren, hvor du skal vælge de relevante tidspunkter i en kalender. Elektronik-Centret tager forbehold herfor og garanterer ikke levering indenfor den angivne tid.

4.3 Ved reparation af TV, som er større end 40", skal der være en person som kan hjælpe chaufføren med at bære TV'et. Evt. vægbeslag skal være afmonteret.

4.4 Alle varehåndteringer er forsikret fra afhentning til indtil levering på den oplyste adresse. Ved evt. tyveri fra Elektronik-Centret skal din egen indboforsikring dække. Hvis du ikke har en indboforsikring dækker Elektronik-Centrets forsikring.

4.5 Ved modtagelse af din forbrugerelektronik skal du kontrollere, at den er i orden. Hvis du ved modtagelsen opdager skader på produktet, skal du uden ophør gøre Elektronik-Centret opmærksom herpå.

5. Fortrydelse
Ønsker du alligevel ikke at købe den ydelse, som du har bestilt, kan du annullere ordren. Find kontaktdata til Elektronik-Centret på ec.dk under fanebladet "Kontakt". Ved annullering skal du oplyse navn og reparationsnummer. Du modtager efterfølgende en bekræftelse på annulleringen via e-mail. Hvis reparationen annulleres efter Elektronik-Centret har begyndt reparationen, bliver der opkrævet et gebyr. Når Elektronik-Centret har gennemført reparationen, kan du ikke længere fortryde ordren.

6. Ejendomsrettigheder, licensforhold m.v.
6.1 Alt indhold på www.ec.dk er ejet af eller givet i licens til Elektronik-Centret. Copyright forbeholdes. Indhold, data, tekst, billeder m.v., må ikke kopieres eller på anden måde udnyttes i strid med disse betingelser.

7. Reklamation vedr. fejl og mangler
7.1 Elektronik-Centret yder 3 måneders garanti på en udført reparation dvs. for samme fejl eller komponent. Reparationer er omfattet af forældelsesloven. Hvis du ønsker at reklamere over en reparation skal dette straks.
Kontakt Elektronik-Centrets kundeekspedition. Husk, at angive helt præcist hvori manglen/fejlen består.

8. Forbehold og ansvarsbegrænsninger
8.1 Data mv.
Elektronik-Centret påtager sig intet ansvar for data, indstillinger eller konfigurationer, der måtte gå tabt eller forsvinde under reparationen. Husk at tage back up af din forbrugerelektronik, INDEN det sendes til reparation.

8.2 Ansvarsbegrænsninger
A. Elektronik-Centrets ansvar er begrænset til en sum svarende til værdien af det indsendte produkt, hvortil ansvar kan henføres.
B. Elektronik-Centret har i intet tilfælde ansvar for direkte og indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andet afledt tab, herunder bl.a. indkøbsomkostninger, tab af forventede besparelser eller af aftaler i øvrigt, uanset årsag hertil.

8.3 Produktansvar
I forhold til forbrugere følger Elektronik-Centrets eventuelle produktansvar af gældende lovgivning, samt nærværende betingelser i det omfang de ikke strider mod gældende ufravigelig lovgivning.

9. Betaling via Internet
På ec.dk foregår betaling via Internettet. Når du betaler, bliver dine kortoplysninger sendt direkte til DIBS (http://www.dibs.dk). ec.dk har ikke og kan ikke få adgang til dine kortoplysninger. Der vil af dit kontoudtog fremgå, at beløbet er blevet trukket af "Elektronik-Centret".

De data, som du sender i forbindelse med et køb på betalingskort, transmitteres i krypteret form. Dermed har hverken Elektronik-Centret, F GROUP A/S eller andre udenforstående adgang til dine bankdata.

10. Persondata - registrering og behandling
10.1 Kundedata
Ved afgivelse af en ordre, skal du indtaste dine kundedata med navn, adresse, postnr., by, telefonnummer og e-mail.

10.2 Formål med dine kundedata
Data registreres hos Elektronik-Centret, F GROUP A/S, til brug for reparationen som angivet i disse forretningsbetingelser. Når producenten dækker din reparation eller dele heraf, videregives kundedata til producenten. Elektronik-Centret ønsker at komme i kontakt med dig for at holde dig løbende orienteret om forløbet af reparationen. Endelig bruger vi data til løbende forbedringer af ec.dk ved at registrere og måle på brugen af websitet med cookies og lignende.

Kundedata behandles fortroligt, og er kun tilgængelige for medarbejdere hos producenten, Elektronik-Centret og F GROUP. Der udover bliver data aldrig videregivet, medmindre du har givet samtykke hertil. Dog kan F GROUP A/S videregive oplysningerne efter pålæg i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

Vi gemmer dine kunde- og fakturadata i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven, hvilket svarer til indeværende og 5 hele regnskabsår beregnet fra tidspunktet for dit køb. Data opbevares beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

11. Øvrige forhold og generelle oplysninger
Elektronik-Centret er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Hvis nogen del af disse forretningsbetingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse forretningsbetingelser.

Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem parterne i anledning af denne aftale, afgøres ved de almindelige domstole efter retsplejelovens regler i henhold til dansk ret. 
ELEKTRONIK CENTRET · Literbuen 10A · 2740 Skovlunde · Tlf. +45 4450 3000 · skovlunde@ec.dk
 
 
Vent venligst
Finder ledige chauffør-tider i dit område...

(Kan tage op til 30 sekunder)
sitelist.html